Finis Africae © - Jakub Witkowski 2006-2008. Wykorzystywanie materiałów pochodzących z niniejszej witryny bez podania źródła jest niezgodne z prawem. W galeriach wykorzystano skrypt Lightbox 2.0. Ikony pobrano z Icondrawer. Finis Africae funkcjonuje najlepiej w przeglądarkach Mozilla Firefox.

Ostatnia aktualizacja: 28 października 2008

web stats stat24